Hôm nay, tipsmaytinh.info chia sẻ các bạn thủ thuật đổi port mặc định của Vesta CP để nâng cao tính bảo mật cho Vesta.

Bình thường, port mặc định của Vesta là 8083, vậy bây giờ bạn muốn đổi port 8083 thành port khác thì bạn phải làm sao ?

Tipsmaytinh.info lấy ví dụ đổi từ port 8083 sang port 2200, các bước thực hiện như sau:
 

 

 

Lưu ý: Nếu các bạn sử dụng firewall phải làm thêm bước sau để mở port.
Dùng lệnh sau để mở port :
iptables -A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 2200 -j ACCEPT
 Các bạn nhớ thay đổi 2200 thành port của các bạn. 
Lưu lại và khởi động lại iptables:
service iptables save

service iptables restart

Như vậy, các bạn đã hoàn thành xong đổi port Vesta. Bây giờ các bạn có thể sử dụng port mới để đăng nhập Vesta rồi đấy.

Chúc các bạn thành công !

 

 

  • Đánh giá bài viết
3.0