Quan tâm đến sự an toàn của các trang web mà bạn hoặc những người khác đang truy cập trên máy tính của bạn? Xem xét việc cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt WOT (Web of Trust). Khi được cài đặt, trình bổ sung miễn phí này sẽ hiển thị cảnh báo lớn trên cửa sổ của bất kỳ trang web nào không an toàn. WOT cũng bao gồm các trang web đã được đánh giá thấp, được biết là có chứa phần mềm độc hại hoặc phần mềm quảng cáo hoặc có khách truy cập bị lừa đảo.

wot - Chỉ duyệt các trang web Internet an toàn

Tiện ích này có thể được tải xuống từ trang web của họ, tại đây: