Nano editor là lệnh dùng để đọc và chỉnh sửa file trong VPS linux. Bình thường, VPS đã được cài sẵn lệnh Vi, nhưng lệnh Vi khó sử dụng và phức tạp hơn lệnh Nano này, nên mình khuyên các bạn nên sử dụng lệnh Nano để chỉnh sửa các file VPS.

Để cài đặt lệnh Nano editor chúng ta làm như sau:

  • CentOS dùng lệnh:
# yum install nano
  • Utunbu dùng lệnh:
# apt-get install nano

Sau khi cài đặt xong, màn hình Nano Editor sẽ hiện ra như sau:
1 1 - Cài đặt và sử dụng lệnh Nano Editor trên VPS Linux

Để đọc hay chỉnh sửa file ta dùng lệnh:

# nano filename

Filename: là đường dẫn tới file trên VPS mà bạn cần chỉnh sửa.

Các phím tắt hay sử dụng để chỉnh sửa file bằng lệnh Nano:

  • Ctrl + O : Lưu file
  • Ctrl + X: Thoát ngay không cần lưu.
  • Ctrl + W: tìm kiếm một đoạn văn bản trong file.

Như vậy, tipsmaytinh.info đã hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng lệnh Nano Editor trên VPS linux, giúp chúng ta dễ dàng đọc hay chỉnh sửa file.

Chúc các bạn cài đặt thành công !