ZD Soft Screen Recorder

ZD Soft Screen Recorder – Quay màn hình Pc đơn giản

ZD Soft Screen Recorder ghi lại màn hình / webcam / âm thanh rất nhanh và nén chúng thành video HD khi đang di chuyển, giống như một máy quay phim bên trong màn hình của bạn. Bất cứ điều gì hiển thị trên

ZD Soft Screen Recorder (Free 100%) – Phần mềm quay phim màn hình chuyên nghiệp

ZD Soft Screen Recorder chụp màn hình / webcam / âm thanh rất nhanh và nén chúng thành các video HD trực tiếp, giống như một máy quay bên trong màn hình của bạn. Mọi nội dung hiển thị trên màn hình có thể