Wise Registry Cleaner Pro là một tiện ích mạnh mẽ có thể giúp bạn dọn dẹp các tệp rác, khắc phục các sự cố về đăng ký, xóa dấu vết riêng tư, tìm ra nguyên nhân làm chậm và làm cho PC của bạn