Wise Hotkey có thể giúp bạn khởi động nhanh hoặc chuyển sang các ứng dụng Windows của bạn. Wise Hotkey là một đơn giản và easy- chương trình để sử dụng có thể giúp bạn nâng cao hiệu quả của việc sử dụng máy tính. Nó