Wise Duplicate Finder Pro là một công cụ quản lý tập tin trùng lặp có thể giúp bạn tìm và xóa các file trùng lặp bằng cách so sánh tên file, kích thước tập tin hoặc nội dung. Loại bỏ các bản sao gây phiền nhiễu