WinToFlash là công cụ giúp bạn cài đặt hệ điều hành từ USB hoặc khởi động lại hệ điều hành từ USB, chuyển toàn bộ bộ cài Windows từ CD/DVD sang USB một cách đơn giản nhất. Phần mềm này hỗ trợ file ISO,