winntsetup

Hướng dẫn cài đặt Windows bằng file .ISO

Hôm nay, tipsmaytinh.info hướng dẫn các bạn cách cài đặt Windows bằng file .ISO sử dụng công cụ WinNTSetup được tích hợp sẵn trong cac bản WinPE. Đầu tiên để có thể sử dụng công cụ này chúng ta cần phải có bộ Win

[Bản Ghost ThienIT] Ghost Windows 10 Creators Version 1703

Bộ Ghost Windows 10 Creators Version 1703 được làm từ bản Windows 10 nguyên gốc, một sản phẩm từ Ghoster ThienIT mang đến sự tối ưu, trải nghiệm toàn diện nhất cho người dùng. Thông tin về bản Ghost Windows 10 Creator Version 1703 ThienIT: –