Sự xuất hiện của Windows 8, Windows 8.1 và hiện tại là “con cưng” Windows 10 của Microsoft, thì mọi người nghĩ rằng Windows 7 đã hết thời nhưng sự thật không phải là vậy. Windows 7 vẫn giữ được đông đảo người sử dụng, ở Việt Nam hầu