Với cách sống đa nhiệm ngày nay, thật khó để có được bởi chỉ với một thiết bị mà không cảm thấy như bạn đang bỏ lỡ một cái gì đó … như một cánh tay có thể. Nhiều người trao đổi giữa máy