Tạo trang web với WebSite X5 Start 13  thật dễ dàng và thú vị. Quên đi những rắc rối về kỹ thuật: bạn không cần phải biết làm thế nào để chương trình bằng HTML, tất cả những gì bạn cần biết là những