Công cụ hữu ích để ghi lại màn hình máy tính. VOV Screen Recorder là công cụ hữu ích để ghi lại màn hình máy tính, ví dụ, ghi lại các hoạt động đang diễn ra trên màn hình. Sử dụng VOV Screen Recorder, bạn có