Vectir Remote Control

Vectir Remote Control (Free 100%) – Phần mềm điều khiển từ xa chuyên nghiệp

Vectir là một ứng dụng điều khiển từ xa cho PC cho phép bạn điều khiển máy tính cá nhân (các ứng dụng như Winamp, iTunes, Windows Media Player và PowerPoint) bằng điện thoại di động Bluetooth hoặc WiFi hay hồng ngoại (IR). Các tính năng

Vectir Remote Control (Free 100%) – Phần mềm điều khiển máy tính PC dễ dàng với các thiết bị di động

Vectir là một ứng dụng điều khiển từ xa cho PC cho phép bạn điều khiển máy tính cá nhân (các ứng dụng như Winamp, iTunes, Windows Media Player và PowerPoint) bằng điện thoại di động Bluetooth hoặc WiFi hay hồng ngoại (IR). Các