UnHackMe cho phép bạn xóa các chuyển hướng của Google Tìm kiếm, rootkit, trojans, backdoor, vi rút, sâu, adware, spyware, keylogger, các chương trình không mong muốn … Sự khác biệt chính giữa UnHackMe và phần mềm chống rò rỉ khác là phương pháp