TwistedBrush Paint Studio là sản phẩm được sinh ra từ TwistedBrush Pro Studio nhưng tập trung vào vẽ và vẽ phương tiện truyền thông tự nhiên với giao diện đơn giản, hợp lý hơn. Bên trong cùng một công cụ bàn chải TwistedBrush