Vì vậy, cuối cùng bạn đã có xung quanh để nâng cấp lên Windows 10 hoặc có một máy tính mới mà đã có Windows 10 cài đặt sẵn. Vì vậy, bạn khởi động nó và quyết định bấm vào nút Start và tất