Ashampoo WinOptimizer 14 là sự lựa chọn tốt nhất để làm sạch, tối ưu hóa và bảo vệ máy tính của bạn. Nó sẽ giải phóng không gian đĩa, sửa chữa các lỗi và đảm bảo hiệu suất ổn định. WinOptimizer đã khắc phục những thiếu sót