TightInformerPro là một công cụ để gửi tin nhắn văn bản đơn giản qua mạng và hiển thị chúng trên máy tính của người nhận như một ticker. TightInformerPro cũng cung cấp âm thanh có khả năng phát sóng. TightInformerPro ngay lập tức gửi tin nhắn