thủ thuật win 10

Classic Shell biến Menu Win 10 thành Menu dạng cổ điển

Như chúng tôi chắc chắn bạn đã nhận thấy, Microsoft đã thay đổi cách Windows trông và cảm thấy bắt đầu với Windows 8 và tiếp tục với Windows 10. Họ muốn có máy tính cá nhân và hệ điều hành máy tính nhìn

Phục hồi tệp tin trên Win 10

Nếu bạn giống như nhiều người, bạn không cần phải thực hiện sao lưu thường xuyên các tệp hoặc máy tính của bạn.Nó có thể là một trường hợp của nó là một cái gì đó bạn không nghĩ đến làm, không biết làm

Làm việc Win 10 với nhiều cửa sổ

Với cách sống đa nhiệm ngày nay, thật khó để có được bởi chỉ với một thiết bị mà không cảm thấy như bạn đang bỏ lỡ một cái gì đó … như một cánh tay có thể. Nhiều người trao đổi giữa máy

Tùy chỉnh Menu Start của Windows 10

Vì vậy, cuối cùng bạn đã có xung quanh để nâng cấp lên Windows 10 hoặc có một máy tính mới mà đã có Windows 10 cài đặt sẵn. Vì vậy, bạn khởi động nó và quyết định bấm vào nút Start và tất