Khi thế giới máy tính được kết nối nhiều hơn, bạn sẽ cần phải biết thêm về cách mọi thứ hoạt động khi kết nối máy tính của bạn với các mạng khác nhau để đảm bảo bạn tối ưu hóa năng suất và