Tạo thiết kế đồ họa vector tuyệt đẹp với YouiDraw . Nó giống như Adobe Illustrator hoặc CorelDraw nhưng nó hoạt động trên đám mây với Google Drive. Vì vậy, không có phần mềm để tải về và bạn có thể truy cập vào