Tipsmaytinh.info giới thiêu đến các bạn Code WordPress dành cho các bạn muốn làm Website xem phim. Giới thiệu về Code Rapphim.top : – Sử dụng Plugin của Video APi để post phim và làm player. – Theme được viết đơn giản để tối ưu