Hãy viết blog của bạn lên cấp độ tiếp theo với Splash, một chủ đề WordPress HTML5 kết hợp việc xem lại blog và tối đa hoá tác động của nội dung. Bộ theme Splash do Mythemeshop phát triển, đang bán với giá 59$.