Công cụ tìm kiếm máy tính để bàn ở cấp độ ký tự cho nội dung tài liệu trên Windows và Mac OS trong vài giây, hỗ trợ PDF, Word, Excel, Powerpoint và các định dạng khác.