AbstractCurves là một chương trình độc đáo cho phép bạn tạo các hình nền hoặc áp phích tuyệt đẹp ở bất kỳ độ phân giải nào (cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng …) và