Một công cụ để mô phỏng tải CPU và kiểm tra hành vi khác của các ứng dụng và dịch vụ khác dưới áp lực.