Bigo Live là một phần mềm Live Stream sử dụng rộng rãi trên các Smartphone IOS hoặc Android. Hiện nay Bigo Live đã hỗ trợ cho các bạn stream trực tiếp trên máy tính (PC). Tipsmaytinh.info sẽ hướng dẫn các bạn stream Bigo Live