Sticky Password  là từng đoạt giải thưởng quản lý mật khẩu với các tính năng như tự động đăng nhập, hình thức tự động điền, và tạo mật khẩu, và nó bảo vệ dữ liệu của bạn với mã hóa AES-256 tiêu chuẩn công nghiệp