Start Menu X là một menu hệ thống dành cho các chuyên gia có làn da Xmas đẹp. Start Menu X là sự thay thế của menu hệ thống cho các chuyên gia. Người dùng quyền lực đòi hỏi nhiều hơn, và không có gì đáng