Xóa hoàn toàn phần mềm, tìm kiếm và xóa các dấu vết của các chương trình đã xóa, xem xếp hạng chương trình hữu ích. Cuối cùng, một trình quản lý ứng dụng rất đơn giản nhưng rất dễ sử dụng cho Windows thực