Phần tiếp theo cho RTS giành giải thưởng.  Trong khi nhiều người hy vọng rằng ngoại giao cuối cùng sẽ chấm dứt chiến tranh, những ý kiến ​​khác nhau về những gì nên làm, cùng với sức mạnh cạn kiệt của các phe phái