Một giải pháp đơn giản và thiết thực để chặn và bảo vệ webcam và micrô của bạn khỏi mọi vi phạm bên ngoài hoặc cố gắng bảo mật của bạn!