SecureAPlus là phần mềm chống vi-rút sử dụng 12 Antiviruses cùng một lúc để tự động quét máy tính của bạn để có được phần mềm độc hại và chống vi-rút tốt nhất. Nó có tỷ lệ phát hiện cao hơn mà không làm