Cài đặt, Cài đặt lại, Sao chép Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista mà không cần sử dụng ổ đĩa CD / DVD hoặc USB! WinToHDD cho phép bạn cài đặt hoặc cài đặt lại Windows 10/8/8/7 / Vista mà không có