SafeDNS

SafeDNS – Công cụ giúp bảo vệ và bảo mật khi thông tin cá nhân khi bạn lướt Web

Sử dụng cơ hội của bạn để có được SafeDNS  để bảo vệ con bạn và chính bạn khỏi mọi thứ bạn không thích trên web – công cụ thô sơ, phần mềm độc hại, lừa đảo, quảng cáo gây phiền nhiễu, lãng phí thời gian. Với

SafeDNS (100% Free) – Bảo vệ lướt Web, đồng thời giúp kiểm soát con cái dễ dàng

Sử dụng cơ hội của bạn để có được SafeDNS miễn phí trong một năm để bảo vệ con bạn và bản thân bạn khỏi mọi thứ bạn không thích về nội dung web, phần mềm độc hại, quảng cáo lừa đảo, quảng cáo