Reg Organizer là một bộ công cụ hiệu quả để tinh chỉnh, tối ưu hóa và dọn dẹp Windows, được thiết kế để dễ dàng giải phóng tài nguyên hệ thống và tăng hiệu suất lên mức tối đa. Bộ này bao gồm trình quản lý