Rankaware là một công cụ SEO giúp kiểm tra và theo dõi xếp hạng từ khoá nhanh chóng và dễ dàng. Phần mềm kiểm tra xếp hạng thứ hạng từ khóa này thực hiện việc kiểm tra hàng loạt SERP cho các từ khóa