Biến các bức ảnh thành những bức hình kỹ thuật số! Picture to Painting là một công cụ phần mềm mới bằng cách SoftOrbits, nhằm chuyển hình ảnh bình thường thành tranh sơn dầu trong một vài nhấp chuột, sử dụng cài đặt trước