Phototheca - ngôi nhà cho những kỷ niệm kỹ thuật số của bạn. Ứng dụng tổ chức này từ Lunarship Software giúp bạn dễ dàng xem, sắp xếp và sắp xếp hàng ngàn ảnh và video kỹ thuật số. Nhập hình ảnh từ máy