Photolemur là cách nhanh nhất và dễ nhất để ngay lập tức làm cho tất cả các bức ảnh của bạn tuyệt vời – tự động. Từ giờ trở đi bạn có thể dành nhiều thời gian chụp ảnh và ít thời gian chỉnh sửa