Hủy bỏ watermark, con người, tem ngày tháng và các đối tượng không mong muốn khác từ các bức ảnh của bạn! Photo Stamp Remover là một tiện ích sửa ảnh có thể loại bỏ hình mờ, tem ngày tháng và các đối tượng