phần mềm tạo ghi chú

CintaNotes Pro (100% Free) – Phần mềm tạo ghi chú, lưu ý nhẹ và thân thiện người dùng

Một ứng dụng lưu ý nhẹ và thân thiện với người dùng. CintaNotes cho phép bạn nhanh chóng ghi chú và gắn thẻ bất kỳ thông tin hữu ích nào mà bạn gặp phải hoặc chỉ cần ghi lại. Clip văn bản từ bất

(Khuyến mãi 96 giờ) StarReminder (100% Free) – Phần mềm tạo ghi chú chuyên nghiệp

StarReminder nhắc nhở bạn về các tác vụ của bạn và các sự kiện quan trọng. Bạn có thể sử dụng nó để giữ sinh nhật, ngày kỷ niệm, cuộc họp và cuộc hẹn hoặc những dịp quan trọng khác và Sự kiện mà