phần mềm sao lưu và khôi phục

Miên phí bản quyền phần mềm Sao lưu Ashampoo Backup 2018

Nếu bạn đã từng ngồi trước màn hình đen vì Windows của bạn từ chối bắt đầu, bạn biết giá trị của các bản sao lưu. Và thật dễ dàng để giữ cho dữ liệu của bạn an toàn! Sao lưu toàn bộ phân vùng đĩa

Eassos System Restore (Free 100%) – Phần mềm sao lưu và khôi phục Windows

Eassos System Restore là một phần mềm sao lưu và khôi phục tính năng cho máy tính Windows của bạn. Nó sao lưu tất cả mọi thứ – hệ điều hành, dữ liệu cá nhân, các ứng dụng đã được cài đặt … Sao