phần mềm quay phim màn hình

4Videosoft Screen Capture (Free 100%) – Chuyên nghiệp ghi lại video hoặc âm thanh cho bạn

Là một trong những chương trình ghi màn hình chuyên nghiệp, 4Videosoft Screen Capture cho phép bạn dễ dàng chụp video và âm thanh trong Windows 10/8/7 của bạn, vì vậy sẽ thuận tiện hơn cho bạn để có được phim trực tiếp hoặc gameplay mà

ZD Soft Screen Recorder (Free 100%) – Phần mềm quay phim màn hình chuyên nghiệp

ZD Soft Screen Recorder chụp màn hình / webcam / âm thanh rất nhanh và nén chúng thành các video HD trực tiếp, giống như một máy quay bên trong màn hình của bạn. Mọi nội dung hiển thị trên màn hình có thể