BurnAware là một phần mềm ghi đĩa đầy đủ tính năng, dễ sử dụng cho phép người dùng ghi tất cả các loại tệp tin như ảnh kỹ thuật số, hình ảnh, tài liệu lưu trữ, nhạc, video vào đĩa CD, DVD và đĩa