Ant Download Manager là một trình download nhanh và dễ dàng với bất kỳ file internet nào. Hỗ trợ nâng cao cho nhiều dịch vụ video phổ biến (DailyMotion, Facebook, Rutube, Twitter, Vimeo, v.v.). Những đặc điểm chính Tích hợp đầy đủ vào hầu