PDF Multitool là một công cụ đa năng cho phép chuyển đổi PDF sang CSV, PDF sang XML, PDF sang XLS, chuyển đổi PDF sang HTML. Nó cũng chuyển đổi các tệp PDF thành định dạng hình ảnh, đọc văn bản được quét và