Các tệp PDF vẫn là cách tốt nhất để truyền tải các tài liệu, nhưng chỉnh sửa chúng là không thể với phần mềm Mac chuẩn. PDF Expert thay đổi, cho phép bạn chỉnh sửa văn bản PDF, hình ảnh, liên kết, và phác