Với OnlineTV 13 , bạn có thể nhận được hơn 130 chương trình truyền hình từ 14 quốc gia khác nhau trong 7 ngôn ngữ khác nhau! Dòng tiếng Anh và truyền hình bằng tiếng nước ngoài chương trình từ Internet trực tiếp lên máy tính